Nieuws

 

Paardenmarkt 2017

home gebouw

In verband met de jaarlijkse Paardenmarkt is het museum op 6 november 2017 gesloten.

Hoog water 1995

Bankje 1995

 Vanaf 9 september kunt u in ons museum komen kijken naar onze special tentoonstelling over het hoge water in 1995. Van particulieren, instellingen en media hebben we foto's, videomateriaal en mediaberichten gehad over het hoge water, maar ook over de daarop volgende dijkverbetering in het Maas en Waal gebied.

 Verder hebben veel mensen hun persoonlijk verhalen verteld die we hebben kunnen aanvullen met krantenberichten, albums, boeken en tijdschriften.

 

De tentoonstelling is te zien tijdens onze normale openingstijden op maandagavond en zaterdagmiddag, zie ook de agenda op onze site. Op 9 september zijn we in verband met Open Monumentendag al vanaf 11.00 uur 's ochtends geopend.

 

 

DVD Hedel 1955 en 1965

 

Misschien heeft u de videobanden nog en moeten deze worden vervangen? We hebben de videos gedigitaliseerd en in een heel beperkte oplage beiden op 1 DVD gezet.Voor € 15 is de DVD van u. Niet on-line te koop, maar wel in ons museum als we geopend zijn op zaterdag tussen 14.00 - 17.00 en op maandag van 19.00 - 22.00.

.DVD Cover voor website

Mededelingenkastje

De oudere Hedelnaren zullen zich nog herinneren dat aan de zijkant van het voormalige gemeentehuis (thans ons museum) een mededelingenkast hing.

In de mededelingenkast werden allerlei aankondigingen gedaan zoals:

  • voorgenomen huwelijken,
  • gemeentelijke verordeningen en
  • besluiten.

Sinds enkele weken hebben we een replica van de kast opgehangen. Hierin kunnen

  • niet-commerciële,
  • niet-ideële en
  • niet-politieke mededelingen

worden opgehangen, na beoordeling door het bestuur van de Stichting Hedels Historie.

De voorwaarden waaronder mededelingen kunnen worden geplaatst in het mededelingenkastje zijn te verkrijgen in het museum.